Onderwerp: Bezoek-historie

Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2012
Publicatiedatum:01-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.A. Arts ; Delta Project Management (DPM)

 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de verspreiding, het seizoenspatroon en de trend van de talrijkste soorten zeevogels en de Bruinvis op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) in de periode 1991/1992 – 2012/2013. Jaarlijks wordt één soort uitgelicht, dit jaar is dat de Roodkeelduiker/Parelduiker. De algemene tendens van 12 soorten zeevogels en de Bruinvis is een verdere afname. Veel van de beschreven soorten vertoonden in de periode 1991-2004 een toename om vervolgens af te nemen of te stabiliseren. Dat levert op de lange termijn nog een redelijk positief beeld op maar op de korte termijn (vanaf 2003) is de trend nog maar voor drie soorten positief. Dat zijn Dwergmeeuw, Stormmeeuw en Grote Stern. Voor de soorten Drieteenmeeuw, Noordse Stormvogel, Visdief/Noordse Stern is de trend negatief.

 

Annotatie

66 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapportnr. BM13.28
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven