Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland 2009
Publicatiedatum:01-01-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Boele, A., J. van Bruggen, A. van Dijk, F. Hustings, J.W. Vergeer, C. Plate ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2009. De organisatie hiervan is in handen van SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het meetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) waarbij wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat Waterdienst, provincies en de Stichting Gegevensautoriteit Natuur in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het rapport is het zevende op rij waarin op geïntegreerde wijze verslag wordt gedaan van de verschillende monitoringprojecten voor broedvogels: het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB; kolonievogels en zeldzame soorten) en Broedvogel Monitoring Project (BMP; algemene soorten).

 

Annotatie

148 p.
ill.
Met lit.opg.
Sovon-rapport 2011/01
Rijkswaterstaat rapportnummer: BM 11.09
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat Waterdienst en de provincies

Naar boven