Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland 2012
Publicatiedatum:01-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Boele, A., J. van Bruggen, F. Hustings, K. Koffijberg, J.W. Vergeer, C. Plate ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

 

Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2012

 

 

Annotatie

128 p.
ill.
Met lit.opg.
Sovon-rapport 2014/13
Rijkswaterstaat rapportnummer: BM 14.13
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat Waterdienst en de provincies

Naar boven