Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland 2011
Publicatiedatum:01-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Boele, A., J. van Bruggen, A. van Dijk, F. Hustings, J.W. Vergeer, L. Ballering, C. Plate ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

 

Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2011.

 

 

Annotatie

158 p.
ill.
Met lit.opg.
Sovon-rapport 2013/01
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat Waterdienst en de provincies

Naar boven