Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting Vegetatiekartering Dollard 2012 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000/1:5.000
Publicatiedatum:01-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.P. Pranger, M.E. Tolman ; EGG consult

 

Samenvatting

Bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid.

 

Annotatie

115 p.
Bijl., ill.
Versie 02
Met lit.opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven