Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijn tweelaags zoab
Publicatiedatum:01-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt

 

Samenvatting

 

In de richtlijn ligt de nadruk op civieltechnische aspecten bij de toepassing van tweelaags ZOAB. De richtlijn kan worden gezien als aanvulling op CROW-publicatie 161, getiteld "Tweelaags ZOAB – Handleiding voor wegbeheerders". In de richtlijn wordt het product tweelaags ZOAB in een breder verband (akoestische eigenschappen, civieltechnische eigenschappen, innovatie e.d.) beschouwd. Het document is opgesteld gebruikmakend van de huidige technische inzichten en ervaring met de toepassing van tweelaags ZOAB op wegen in stedelijk gebied en het hoofdwegennet. De richtlijn is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van ontwerpers en besteksschrijvers. De richtlijn bevat echter ook nuttige informatie voor beleidsmedewerkers die geconfronteerd worden met de afweging om tweelaags ZOAB toe te passen. Tevens geeft dit document belangrijke aanwijzingen aan partijen die betrokken zijn bij de productie en verwerking van tweelaags ZOAB.

 

 

 

 

Annotatie

43 p.
ill.

Naar boven