Onderwerp: Bezoek-historie

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten 2014
Publicatiedatum:01-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNS NIPO ; Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van weggebruikers over het hoofdwegennet is een gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder automobilisten in Nederland. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en geeft een landelijk en regionaal beeld. In dit onderzoek worden de indicatoren Publieksgerichtheid uit het OP2015 gemeten.

 

Annotatie

2 dln.
Contactpersoon: E.I. van Lamoen
Omgevings- en Assetmanagement (OAM)

Naar boven