Onderwerp: Bezoek-historie

Wegaanpassingsbesluit Oostbaan A7 knooppunt Zaandam - Purmerend-Zuid : aanleg spitsstrook in het kader van de Spoedwet wegverbreding
Publicatiedatum:24-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

Dit wegaanpassingsbesluit, dat bestaat uit: de besluittekst (I), de toelichting (II) en de overzichts- en detailkaarten (III) voorziet in de daarvoor voorgenomen noodzakelijke maatregelen. Dit besluit gaat vergezeld van een aantal bijlagen die geen deel uitmaken van het wegaanpassingsbesluit.

 

 

 

Annotatie

32 p.
bijl., tab.
[publicatie van internet gehaald]

Naar boven