Onderwerp: Bezoek-historie

Waterdieptenkaarten buitendijkse gebied Volkerak-Zoommeer
Publicatiedatum:30-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

CSO Adviesbureau

 

Samenvatting

Voor het Volkerak-Zoommeer worden de buitendijkse waterdieptes voor een drietal terugkeertijden/frequenties afgeleid en op kaart gepresenteerd. De gepresenteerde data wordt opgesteld volgens het datamodel van de provinciale risicokaart waardoor de resultaten in dit project direct in deze (digitale) database opgenomen kunnen worden.

 

Annotatie

8p
ill., bijl.
In opdracht van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven