Onderwerp: Bezoek-historie

Wetenschappelijk eindadvies ANT-IJsselmeergebied : vijf jaar studie naar kansen voor het ecosysteem met het oog op N2000-doelen
Publicatiedatum:26-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Noordhuis, S. Groot, M. Dionisio Pires, M. Maarse ; Deltares plus onderzoeksconsortium (WUR, NIOO-KNAW, Imares-WUR, TU Delft, IVM-VU Amsterdam)

 

Samenvatting

 

Gaat in op de volgende vragen:

1. Welke mechanismen in het IJsselmeergebied zijn de grootste veroorzakers van de neergaande trends?

2. Zijn de huidige instandhoudingsdoelen haalbaar zonder aanvullende maatregelen?

3. Welke maatregelen zijn effectief om de instandhoudingsdoelen te bereiken?

4. Welke niveaus van instandhoudingsdoelen kunnen worden bereikt tegen welke financiële inspanning?

 

 

Annotatie

82 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven