Onderwerp: Bezoek-historie

Lichtkogel Cahier : trenddossier van en voor professionals in Bereikbaarheid, Veiligheid en Leefbaarheid
Publicatiedatum:01-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Het Lichtkogel Cahier fungeert als platform waarop trends worden besproken die raken aan het werk en de organisatie van professionals in het fysieke domein. Deze editie van het cahier gaat over Big Data. Hierin belichten we de ontwikkeling van het fenomeen en zetten we verdere discussie over het thema op gang.

 

Annotatie

Jrg. 1, nr. 1 (juni 2014) : Themanummer Big Data
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, IBM en Rijkswaterstaat hebben in de redactieraad gewerkt aan de totstandkoming van het Lichtkogel Cahier Big Data.

Naar boven