Onderwerp: Bezoek-historie

Aal in het Benedenrivierengebied : 1. Feiten Achtergrondinformatie, trends, relaties en risico’s van dioxineachtige stoffen, PCB’s en kwik in aal en zijn leefomgeving
Publicatiedatum:01-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. van den Heuvel-Greve, L. Osté, H. Hulsman, M. Kotterman ; Deltares ; Imares

 

Samenvatting

Dit rapport dient als basis om in de toekomst de volgende hoofdvraag te kunnen beantwoorden: heeft het zin de waterbodem in het Benedenrivierengebied te saneren om de gehalten aan verontreinigingen in aal in dit gebied naar beneden te krijgen? De feitelijke kennis rondom aal in het benedenrivierengebied is hier gepresenteerd. Een belangrijk doel van dit rapport is het wegnemen van tal van onduidelijkheden over de relatie tussen de aal en de kwaliteit van zijn leefomgeving. In rapport 2 wordt een visie gepresenteerd met het oog op waterbodemsanering en verontreinigingen in aal. Op basis van de in dit rapport gepresenteerde informatie kan worden gesteld dat: 1. Gehalten aan verontreinigende stoffen als (dioxineachtige) PCB's en (methyl)kwik in aal uit het Benedenrivierengebied dusdanig hoog zijn, dat 1) Europese normen voor het verhandelen van aal (dioxineachtige stoffen) en voor biota (methyl)kwik worden overschreden, 2) nadelige effecten voor de aal zelf en zijn predatoren niet kunnen worden uitgesloten. 2. trends aan deze gehalten in de aal uit het Benedenrivierengebied wellicht dalend zijn, maar dat deze daling de laatste 10 jaar sterk afneemt of zelfs stagneert. 3. er op basis van de beschikbare gegevens op gebiedsniveau een indirecte relatie waarneembaar is tussen PCB-gehalten in aal en in de waterbodem, die via het voedsel van de aal loopt. 4. er voor kwik op gebiedsniveau een relatie lijkt te bestaan tussen de gehalten in aal en die in zwevend stof, gezien de daling aan gehalten in beide compartimenten.

 

Annotatie

87 p.
ill.
Met lit.opg.
Deltares rapport: Q4736/1002515
In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven