Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse afvoerreeks Borgharen-dorp
Publicatiedatum:01-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rura

 

Samenvatting

Doel is het analyseren van de beschikbare 10-minuten afvoerreeks over de periode 1988 – 2011 (huidige meetmethode) en het vergelijken van de afvoer uit deze periode met de afvoer die voor deze periode volgt uit de in het verleden gebruikelijke methodieken. Daarbij wordt zowel de piekafvoer als de etmaalgemiddelde afvoer nader uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking komt een methode voor homogenisatie van de afvoerreeks beschikbaar voor etmaalgemiddelde afvoeren en voor piekafvoeren. De homogenisatie methode voor afvoerpieken is dan nog niet volledig. Onderdeel van een meer volledige homogenisatie vormt de invloed van ingrepen op de Belgische Maas op de piekafvoeren. Deze analyse wordt niet meegenomen. Homogenisatie van de afvoergegevens voor extreme-waarden-statistiek en voor de afvoerduurlijn valt vooralsnog buiten de scope van dit onderzoek.

 

Annotatie

50 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Ref.nr. P140415R
Versie 2.0
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven