Onderwerp: Bezoek-historie

Technische handleiding SediSoil
Publicatiedatum:01-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V. Harezlak, L. Oste ; Deltares

 

Samenvatting

In dit rapport wordt het formularium van het model SediSoil beschreven, dat de humane risico’s van verontreinigde waterbodems kwantificeert. SediSoil berekent de levenslanggemiddelde blootstelling van de mens aan een verontreinigde waterbodem via verschillende blootstellingroutes en toetst deze aan het MTR-humaan. Bij deze toetsing houdt SediSoil rekening met eventuele combinatie-toxiciteit van verschillende stoffen. Visconsumptie blijkt voor de meeste stoffen de belangrijkste blootstellingsroute.

 

Annotatie

49 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapport 1202337-004-BGS-0025
In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven