Onderwerp: Bezoek-historie

Uitgangspunten waterbodemnormen in Nederland
Publicatiedatum:01-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Osté ; Deltares

 

Samenvatting

In dit rapport wordt beschreven welke keuzes zijn gemaakt in de huidige normstelling voor waterbodems in Nederland, welke basale keuzes nodig zijn voor een duidelijke normensystematiek en welke mogelijkheden er zijn om de huidige systematiek en normen te verbeteren. Als basale keuzes worden onderscheiden: de keuze tussen generieke ‘harde’ normen en ‘zachte’ normen (maatwerk), de keuze voor het type norm (totaalgehalte, beschikbare fractie, etc.) en de keuze hoe wordt omgegaan met beleidsmatige en maatschappelijke aspecten. In het rapport wordt gepleit voor het afstemmen van de normen voor toepassen en verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater op de uitgangspunten van de KRW.

 

Annotatie

33 p.
In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS,WD)
Deltares rapport 1206111-000-BGS-0001

Naar boven