Onderwerp: Bezoek-historie

Actualisatie van de zandbalans van de Zee- en Westerschelde : actualisatie van de zandbalans van de Zee- en Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Haecon

 

Samenvatting

Actualisatie van de zandbalans van de Zee- en Westerschelde inclusief zandwingegevens en stortingen vanuit havens en onderhouds- en verruimingsactiviteiten van 1972 tot 2004

 

Annotatie

85 p.
Met 2 losse bijlagen
In opdracht van Bedrijfsbureau Proses20l0
Actualisatie/uitbreiding van de eerder door RIKZ uitgevoerde zandbalansberekeningen in het rapport
RIKZ/2004.20 “Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding”

Naar boven