Onderwerp: Bezoek-historie

Trajectnota/MER Noord-oostelijke verbinding [band 14 t/m band 15]
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitg. [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON), NS Railinfrabeheer; inhoud en eindred. NS Railinfrabeheer, Projectteam Noord-oostelijke verbinding

 

Samenvatting

Bestaat uit de volgende banden: Bd. 1: Hoofdrapport. Samenvatting. CD-ROM. Interimperiode : periode tussen gereedkomen Betuweroute en Noord-Oostelijke verbinding. Bd. 2: Kaartenset 1 1:10.000 kaarten. Bd. 3: Kaartenset 2 1:10.000 kaarten. Bd. 4: Lengteprofielen set 1. Bd. 5: Lengteprofielen set 2. Bd. 6: Achtergronddocument 2: Probleemstelling, doel en besluitvorming. Achtergronddocument 3: Voorgenomen activiteit en alternatieven. Bd. 7: Achtergronddocument 4A: Aspectrapport Bodem en water. Bd. 8: Achtergronddocument 4B: Aspectrapport Ecologie. Bd. 9: Achtergronddocument 4C: Aspectrapport Geluid. Aspectrapport Trillingen. Aspectrapport Externe veiligheid. Bd. 10: Achtergronddocument 4D: Aspectrapport Landschap en cultuurhistorie. Bd. 11: Achtergronddocument 4E: Aspectrapport Archeologie. Bd. 12: Achtergronddocument 4F: Aspectrapport Ruimtelijke functies. Bd. 13: Achtergronddocument 5: Vergelijking op hoofdlijnen. Bd. 14: Achtergronddocument 6 I: Effectbeschrijving Arnhem& IJsselvallei. Bd. 15: Achtergronddocument 6 II: Effectbeschrijving Salland Zuid & Twente-West. Bd. 16: Achtergronddocument 6 III: Effectbeschrijving Achterhoek. Bd. 17: Achtergronddocument 6 IV: Effectbeschrijving Twente-Oost. Bd. 18: Achtergronddocument 6: Effectbeschrijving Toelichting criteria, effecten en mitigatie. Achtergronddocument 7: Vergelijking alternatieven en varianten. Achtergronddocument 8: Uitvoering en fasering van de alternatieven.

 

Annotatie

18 bd.
ill.
Onderzoek, advies en cartografie: Holland Railconsult
Met bijdragen van: BUCK Consultants International, DGMR, NS Technisch Onderzoek, RAAP, SAVE
Met lit. opg.
Met verklarende woordenlijst
18 bd. in 3 opbergcassettes

Bijlagen

Naar boven