Onderwerp: Bezoek-historie

Dataconversie macrozoöbenthos Waddenzee en Eems-Dollard voor BEQI-2 : beschrijving van het script en alle conversiestappen
Publicatiedatum:12-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. Wanink , T. Koeman ; Koeman en Bijkerk (KB)

 

Samenvatting

In dit rapport wordt de conversie van MWTL benthos data uit de Waddenzee en Dollard, naar een invoerformat dat geschikt is voor het KRW BEQI2 tool, technisch beschreven.

 

Annotatie

14 p.
Tab.
Met lit.opg.
Projectnr. 2013-167
Rapportnr. 2013-084
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven