Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling zwakke schakel suppletie Westkapelle : morfologische veranderingen 2008 - 2013
Publicatiedatum:01-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Elias, T. Vermaas, L. Vonhögen-Peeters, A. Bruens ; Deltares

 

Samenvatting

Om te zorgen dat de Westkapelse Zeedijk ook in de toekomst blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, is er in 2008 een gecombineerde vooroeversuppletie (tussen raai 1980 en raai 1745) en strandsuppletie (tussen raai 1960 en raai 1653) aangelegd. De aanname bij deze zeewaartse versterking is, dat door het uitbreiden van de vooroever de golfbelasting dusdanig wordt gereduceerd dat er geen dijkverzwaring nodig is. In totaal is er 2,5 miljoen m3 zand neergelegd tussen het duin en de -8 m NAP. Over de periode 2009 – 2013 is ruim 500.000 m3 sediment van de vooroeversuppletie geërodeerd. Op de locatie van de strandsuppletie is het zandvolume duidelijk afgenomen en zeewaarts van een klein band met sedimentatie heeft erosie van de vooroeversuppletie plaatsgevonden. Deze erosie is van dezelfde orde als de oorspronkelijk begrootte verliezen. De verwachte levensduur van de slijtlaag van 5 jaar lijkt op basis van de volumeveranderingen gehaald te worden. De suppletie is wel sterk vervormd. De oorspronkelijk rechthoekige vooroeversuppletie is binnen 2 tot 3 jaar uitgesmeerd over een groter gebied. Na suppletie ligt de Momentane Kustlijn (MKL) tot 60 m zeewaarts van de huidige, in 2012 aangepaste basiskustlijn (BKL). In de periode 2009 – 2013 migreert de MKL ruim 40 m landwaarts. Het is waarschijnlijk dat de BKL op een aantal raaien binnen 1 tot 2 jaar (2014 – 2015) overschreden zal worden. Op basis van de ontwikkeling van de MKL lijkt de geplande 4-jarige onderhoudsstrategie een goede schatting te geven voor het interval van suppleren.

 

Annotatie

75 p.
1209381-008
Met ref.
Met bjjlagen
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven