Onderwerp: Bezoek-historie

Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Heidemij Advies

 

Samenvatting

Projectnota/MER RW73-Zuid dient als basis voor de besluitvorming rond de verkeerskundige problemen in het gebied Venlo - St. Joost (RW-73). Er worden 13 alternatieven gegeven (opgesplitst in nulalternatief, nulplusalternatief, autowegalternatieven, autosnelwegalternatieven en meest milieuvriendelijke alternatieven). Per alternatief worden de gevolgen voor verkeer en vervoer aangegeven, alsmede effecten op bodem en water; lucht; geluid; flora, fauna en ecosysteem; landschap (en o.a. archeologie); ruimtelijke ordening en kosten.

 

Annotatie

6 dl.
fig., tab., krt. ; 32 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB). - Dl.1 : Hoofdrapport. Dl.2 : bijlagenrapport. - Dl.3 : kaartenbijlage. - Dl.4 alternatief westoever. - Dl.5 : alternatief oostoever. - Dl.6 samenvatting
C4191 BDU (dl.1) (Uitleenbaar)
C4192 BDU (dl.2) (Uitleenbaar)
C4193 BDU (dl.3) (Uitleenbaar)
C4194 BDU (dl.4) (Uitleenbaar)
C4195 BDU (dl.5) (Uitleenbaar)
C7188 AVV (Uitleenbaar)

Naar boven