Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 2012 : Op Basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:02-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectleiding J.M. Reitsma ; Bureau Waardenburg; Luchtfoto-interpretatie J. de Jong, L. Leusink, G. Hoefsloot, K. Buijtelaar; Veldwerk J.M. Reitsma, P. Boddeke, G. Hoefsloot

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kusten riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van met name kwelders en uiterwaarden.

 

Annotatie

124 p.
Eindrapport versie 1.0
Met losse bijlagen
foto's
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven