Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 1997 : biologische monitoring zoete rijkswateren
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.J.M. Jansen, A.S. Kers, I. van Splunder ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

In dit rapport wordt beschreven hoe de ecotopenkaart van het Volkerak-Zoommeer 1997 tot stand gekomen is. Sinds 1996 vormt de ecotopenkartering een van de meetnetten van het biologische monitoringsprogramma van het RIZA. In het project Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels van het RIZA is per watersysteem een ecotopenstelsel opgesteld. Een ecotopenstelsel is een classificatiesysteem waarmee homogene landschapselementen (ecotopen) onderscheiden kunnen worden op vegetatiestructuur, landgebruik, geomorfologische en hydrologische kenmerken. Ecotopenstelsels en –kaarten worden ingezet bij onder andere de voorspelling en beoordeling van ingrepen op de ecosystemen van de rijkswateren, het opstellen van natuurstreefbeelden en MER-studies, maar ze geven ook inzicht in aanwezigheid en ruimtelijke verspreiding van karakteristieke leefgebieden voor organismen.

 

Annotatie

33 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
RIZA-rapport 2001.008
ISBN 9036953618
In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven