Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 2010 : biologische monitoring zoete Rijkswateren
Publicatiedatum:20-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Buiks ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Ecotopenkarteringen zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘’MWTL’’ van de Waterdienst. Voorliggende toelichting beschrijft de derde opname van het Volkerak-Zoommeer, uitgevoerd door de Data- en ICT Dienst in 2010. De kartering omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van het Volkerak en het Zoommeer, inclusief het kanaal de Eendracht (onderdeel van het Schelde-Rijnkanaal), dat de twee meren met elkaar verbindt. Een ecotoop wordt gedefinieerd als een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid, waarvan de samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door abiotische, biotische en antropogene aspecten samen. Het zijn min of meer homogene eenheden op de schaal van het landschap, die te herkennen zijn aan hun overeenkomsten en verschillen in geomorfologie en hydrologie, vegetatiestructuur en landgebruik.

 

Annotatie

50 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
In opdracht van RWS Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven