Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopenkartering Maas 3e cyclus (2008-2012) : biologische monitoring zoete rijkswateren
Publicatiedatum:01-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Houkes, J. Buiks ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Ecotopenkarteringen zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Waterdienst (RWS-WD) en worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat-Data-ICT-Dienst (RWS-DID). De ecotopenkaart vormt onder andere het uitgangpunt voor hydraulische berekeningen (weerstand van uiterwaarden bij hoogwater), herinrichtings- en natuurontwikkelingsplannen en kwaliteitsbeoordeling door de Europese Kaderrichtlijn Water. Een ecotopenkartering van een watersysteem wordt om de 6 jaar uitgevoerd om te voldoen aan de monitoringsverplichting voortvloeiend uit onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorliggende rapportage beschrijft de derde cyclus kartering van de Maas die is gebaseerd op luchtfotomateriaal uit 2008.

 

Annotatie

54 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
[In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS, WD)]

Naar boven