Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopenkartering RijnMaasmonding 1997-1998 : biologische monitoring zoete rijkswateren : Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch, Noordrand Deltabekken, Zoetwatergetijderivieren
Publicatiedatum:01-11-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.S. Kers, A.G. Knotters, B.J.M. Jansen, H. Koppejan, I. van Splunder ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

In dit rapport wordt beschreven hoe de ecotopenkaart van de Rijn-Maasmonding 1997/1998 tot stand gekomen is. Onder Rijn-Maasmonding wordt verstaan Hollandsdiep/Haringvliet, Biesbosch, Noordrand Deltabekken en Zoetwatergetijderivieren. Sinds 1996 vormt de ecotopenkartering een van de meetnetten van het MWTL biologische monitoringsprogramma van het RIZA. De ecotopenkartering heeft een frequentie van 1 maal per 8 jaar. In het project Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels van het RIZA is per watersysteemtype een ecotopenstelsel opgesteld. Een ecotopenstelsel is een classificatiesysteem waarmee homogene landschapselementen (ecotopen) onderscheiden kunnen worden op vegetatiestructuur, landgebruik, geomorfologische en hydrologische kenmerken. Ecotopenstelsels en -kaarten worden ingezet bij onder andere de voorspelling en beoordeling van ingrepen op de ecosystemen van de rijkswateren, het opstellen van natuurstreefbeelden en MER-studies, maar ze geven ook inzicht in aanwezigheid en ruimtelijke verspreiding van karakteristieke leefgebieden voor organismen.

 

Annotatie

54 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
MD rapport: MD-GAE-2001.22
RIZA nota nr.: 2001.055
ISBN 9036954134
Rapport versie 1.2
In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven