Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 : interim rapportage ihkv KPP B&O Kust Ecologie
Publicatiedatum:01-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Holzhauer ... [et al.] ; Deltares ; ILVO ; eCoast

 

Samenvatting

Tussentijdse integrale rapportage ten behoeve van het 6-jarige onderzoeksprogramma in het kader van het convenant afgesloten tussen Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud, Vogelbescherming en Stichting Noordzee. Deze rapportage geeft de eerste resultaten van het onderzoek 2009-2012 naar de effecten van de suppletie 2010/2011 bij Ameland op het ecosysteem van de ondiepe kust.

 

Annotatie

154 p.
Met bijl., ill.
Met lit.opg.
Project 1207723
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven