Onderwerp: Bezoek-historie

MWTL Meetplan 2014 : monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren chemie en biologie
Publicatiedatum:10-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.W.M. Bogaart-Scholte, M.H. van der Weijden, A. Naber, M. Roos ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

 

Samenvatting

Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het meetprogramma ligt bij Rijkswaterstaat. Doel van het meetprogramma is: trends en toestandsbeschrijving van watersystemen zowel chemisch als biologisch; toetsing aan de waterkwaliteitsdoelstellingen (normen) van het nationale beleid; nakomen van nationale en internationale afspraken en verplichtingen inzake het meten van de waterkwaliteit.

 

Annotatie

249 p.
Ill.

Naar boven