Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2006
Publicatiedatum:03-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.L. Verweij, G. Mulderij, K. Fockens , P. Esselink ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Met deze rapportage worden de samenstelling (soorten en grootteklassen) en successie van het microzoöplankton in 2006 op een aantal locaties in de Nederlandse zoute wateren in beeld gebracht.

 

Annotatie

38 p.
Koeman en Bijkerk rapportnr 2007-031
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Biomonitoring rapportnr. BM 07.21

Naar boven