Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004
Publicatiedatum:04-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.L. Verweij, P. Esselink, K. Fockens, R.P.T. Koeman ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Met deze rapportage worden de samenstelling (soorten en grootteklassen) en successie van het microzoöplankton in 2004 op een aantal locaties in de Nederlandse zoute wateren in beeld gebracht.

 

Annotatie

41 p.
Koeman en Bijkerk rapportnr 2005-024
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Biomonitoring rapportnr. BM 05.25

Naar boven