Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 1999
Publicatiedatum:30-11-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hoyer, D. Tempelman ; AquaSense

 

Samenvatting

Met deze rapportage worden de samenstelling (soorten en grootteklassen) en successie van het microzoöplankton in 1999 op een aantal locaties in de Nederlandse zoute wateren in beeld gebracht.

 

Annotatie

79 p.
AquaSense rapportnr 00.T0017-4b
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Biomonitoring rapportnr. BM 00.31

Naar boven