Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2001
Publicatiedatum:12-12-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.L. Verweij, P. Esselink, K. Fockens, A.L. de Keijzer-de Haan, R.P.T. Koeman ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Met deze rapportage worden de samenstelling (soorten en grootteklassen) en successie van het microzoöplankton in 2001 op een aantal locaties in de Nederlandse zoute wateren in beeld gebracht.

 

Annotatie

41 p.
Koeman en Bijkerk rapportnr 2002-15
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Biomonitoring rapportnr. BM 02.25

Naar boven