Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van microzoöplankton in de Nederlandse zoute wateren 2000
Publicatiedatum:04-02-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.T. Koeman, P. Esselink, K. Fockens, A.L. de Haan, G.L. Verweij ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Met deze rapportage worden de samenstelling (soorten en grootteklassen) en successie van het microzoöplankton in 2000 op een aantal locaties in de Nederlandse zoute wateren in beeld gebracht.

 

Annotatie

43 p.
Koeman en Bijkerk rapportnr 2001-22
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Biomonitoring rapportnr. BM 02.24

Naar boven