Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe inzichten ten aanzien van zeespiegelstijging vanuit het nieuwe IPCC rapport en overige literatuur
Publicatiedatum:05-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. de Ronde ; Deltares

 

Samenvatting

Dit memo is opgesteld op verzoek van RWS naar aanleiding van de nieuwe inzichten op het gebied van zeespiegelstijging die in 2013 zijn opgedaan (o.a. IPCC) en geeft een overzicht van relevante nieuwe inzichten op het gebied van zeespiegelstijging en beschrijft kort de impact van deze nieuwe inzichten voor RWS als (stormvloed)keringbeheerder. De memo bestaat uit vijf onderdelen, belangrijke begrippen (H2), de opgetreden stijging tot nu toe (H3), de scenario’s voor forcering en temperatuur voor de toekomst (H4), de scenario’s voor zeespiegelstijging voor de toekomst (H5 en H6). Relevante nieuwe inzichten vanuit de literatuur, voor zover niet meegenomen in het IPCC rapport, worden hierin gelijk meegenomen. Ten slotte staan in H7 de conclusies ten behoeve van keringbeheerder.

 

Annotatie

23p.
Memo aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
met lit opgave

Naar boven