Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011
Publicatiedatum:01-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Vermaas, E. Elias, L. Vonhögen-Peeters ; Deltares

 

Samenvatting

Binnen het huidige kustbeleid wordt jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand gesuppleerd om de kustlijn en het kustfundament op peil te houden. In het project “KPP Beheer en onderhoud van de Nederlandse kust (B&O Kust)” worden suppletieontwikkeling en –uitvoering bestudeeerd om de kennis over het kustsysteem uit te breiden en te verspreiden. In dit kader is de suppletie die voor de kust van Ameland van 2010 tot 2011 s aangelegd onderzocht. In 2011 en 2011 zijn voor de kust van Ameland zowel een vooroever- als een strandsuppletie aangelegd. Beiden zijn gefaseerd aangelegd: de vooroeversuppletie is in 3 stappen aangelegd, de strandsuppletie in 2 stappen. De suppletie was ook veel groter dan voorgaande suppleties: 6.53 miljoen m3. Doel van dit onderzoek is de morfologische ontwikkeling van de suppletie te analyseren. Hierbij zijn met name het effect van het gefaseerd aanleggen en de ontwikkeling van het grote volume van belang. Op het strand is de ontwikkeling van de suppletie voor een groot deel bepaald door een storm in de winter 2011/2012. Hierdoor is een groot volume geërodeerd, met name in het oostelijke deel, wat na het westelijke deel is aangelegd. De oorzaak hiervan lijkt niet direct aan de gefaseerde aanleg te liggen, maar mogelijk heeft de kortere tijd tussen aanleg en storm er wel aan bijgedragen. Ondanks de erosie is de MKL ter plaatse van de suppletie zeewaarts verplaatst, deels doordat de toppen van banken zich in de BKL-zone bevinden. De vooroever toont op de meeste punten een ontwikkeling vergelijkbaar met eerdere vooroeversuppleties die op deze locatie zijn uitgevoerd. Het toegevoegde sediment zorgt voor de vorming van een nieuwe bank in het hele suppletievak en het stabiliseren van de buitenste bank. Ondanks de stormachtige winter van 2011-2012 toont de vooroever over de gehele periode geen grote erosie per jaar, maar is de erosie vergelijkbaar met die voor de aanleg. Het grotere suppletievolume zorgt daarvoor dus voor een langere levensduur van de suppletie.

 

Annotatie

75 p.
Rapport 1207724-002
Definitief
Samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en Deltares

Naar boven