Onderwerp: Bezoek-historie

Samen werken waterveiligheid 2030 : Introductie van een ‘schuifjespaneel’ als hulpmiddel voor de dialoog
Publicatiedatum:01-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Jonker, E. Ovaa, E. Schoenmakers, J. Tiekstra ; Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Afgelopen september, op Prinsjesdag 2013, verscheen het Deltaprogramma 2014. Hierin staat een aantal conceptdeltabeslissingen die in de loop van 2014 worden uitgewerkt en dan aan de politiek worden voorgelegd. De beslissingen gaan onder meer over een nieuwe normering op basis van risicobenadering en over manieren om de ruimtelijke inrichting van Nederland méér waterrobuust te maken. Concepten als meerlaagsveiligheid en adaptief deltamanagement vragen om nieuwe afwegingen in ruimte en tijd. De verwachting is dat de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en marktpartijen voor grote nieuwe opgaven komen te staan. En dat zij elkaar bij de realisatie daarvan nog meer dan voorheen nodig zullen hebben. Voor de uitvoering van de deltabeslissingen moeten de komende jaren de nodige financiële middelen gevonden worden. Tegelijkertijd is er sprake van een voortdurende spanning op de budgetten; zeker in deze tijd van recessie. Nog een reden voor overheden om elkaar steeds vaker op te zoeken. Door over de eigen beheergrenzen en organisatiegrenzen heen te werken, kan efficiëntiewinst geboekt worden. Dit kan bijvoorbeeld gestalte krijgen in de uitvoering van maatregelen voor of met elkaar, in gezamenlijke inkoop, maar ook in het delen van schaarse experts zoals projectmanagers waterveiligheid. In dit handzame boekje introduceren wij een tool die kan helpen bij de dialoog over samenwerking bij concrete opgaven: het ‘schuifjespaneel’. Betrokken partijen kunnen aan de hand van de schuifjes verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de samenwerking bespreken en zo tot keuzes komen. De methode is geen wondermiddel; samen werken is ook gewoon hard werken. Maar wij hopen dat dit boekje een nuttige rol kan vervullen in het overleg. Graag horen wij over uw ervaringen. Dit boekje is tot stand gekomen in het kader van de verkenning naar samenwerkingsvormen in waterveiligheid met als horizon 2020-2030, uitgevoerd op initiatief van het Programma Strategische Verkenningen Rijkswaterstaat. Het vormt de afsluiting van een traject met drie deelproducten: 1. Water keren en combineren. Functiecombinaties bij waterkeringen, i.s.m. AT Osborne en Deltares (januari 2013) 2. Trends en scenario’s voor samen werken aan waterveiligheid, i.s.m. NC Advies (februari 2013) 3. Slim samenwerken aan waterveiligheid,i.s.m. Berenschot (april 2013)

 

Annotatie

48 p.
ill.
Met lit.opg.
Dit boekje is tot stand gekomen in het kader van de verkenning naar samenwerkingsvormen in waterveiligheid met als horizon 2020-2030, uitgevoerd op initiatief van het Programma Strategische Verkenningen Rijkswaterstaat. Het vormt de afsluiting van een traject met drie deelproducten:
1. Water keren en combineren. Functiecombinaties bij waterkeringen, i.s.m. AT Osborne en Deltares (januari 2013)
2. Trends en scenario’s voor samen werken aan waterveiligheid, i.s.m. NC Advies (februari 2013)
3. Slim samenwerken aan waterveiligheid,i.s.m. Berenschot (april 2013)

Naar boven