Onderwerp: Bezoek-historie

Projectmatige samenwerking
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat [Hoofddirectie van de Waterstaat], Afdeling Organisatie

 

Samenvatting

Na een inleiding over een aantal aspecten van samenwerken worden samenwerkingsvormen in relatie tot het beslissingsniveau behandeld. De volgtijdige en gelijktijdige behandeling van dagelijkse routinematige activiteiten komt aan de orde. Een beschrijving van projectaanpak wordt gegeven, waarbij de volgende aandachtspunten aan de orde komen: Opdracht; Tijd en bevoegdheden; Functie projectleider en teamleden; Sociale vaardigheid; Gedachten-uit-wisseling; relatie tot organisatie; Planning en Eindigheid. Een checklist projectmatig werken en aanbevelingen zijn geïncorporeerd.

 

Annotatie

28 p.
ill. ; 24 cm
Deze brochure is een herziene versie van "Projectgerichte samenwerking in een functionele organisatie" verschenen in maart 1979

Naar boven