Onderwerp: Bezoek-historie

Project Kennisbeleid
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (HKW)

 

Samenvatting

Analyse van de situatie op het gebied van kennismanagement voor en bij Verkeer en Waterstaat. Ingegaan wordt o.a. op kennis in het algemeen en het ontsluiten daarvan, op de kwaliteit van de kennisfunctie op het terrein van het ministerie en de resultaten van interviewrondes van de projectgroep.

 

Annotatie

Losbladige uitgave
Projectleider: Prof. dr. J. de Jong, Directeur Kennis

Naar boven