Onderwerp: Bezoek-historie

Verbeteren hoogwaterkeringen langs westerschelde en langs kustvakken buiten afdammingen zeegaten
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Dijkherstel Zeeland

 

Annotatie

5 p.
Bijl.
Met losse bijl.

Naar boven