Onderwerp: Bezoek-historie

Proefproject kantoorautomatisering : de evaluatie
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Informatieverwerking]

 

Samenvatting

Geschetst worden de activiteiten van de werkgroep evaluatie in het kader van het proefproject kantoorautomatisering in de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat (RWS). Een globaal beeld wordt gegeven van de evaluatie alsmede van de opzet van de evaluatie langs 3 sporen: inhoudelijke evaluatie, systeem-technische evaluatie en invoeringsevaluatie. De drie sporen worden nader uitgewerkt, waarna de actiepunten zijn opgesteld. Aangegeven wordt hoe alle resultaten gebundeld dienen te worden tot een duidelijk standpunt inzake de pilot in Noord-Holland.

 

Annotatie

Bevat Evaluatierapport Erika 01 / Sparc advies ; S. van Breda, P. Holdert. 30 p.

Naar boven