Onderwerp: Bezoek-historie

Proefproject integraal waterbeheer Overijsselsche Vecht : evaluatierapport
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samenstelling Bart Wesseling; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Overijssel; [voorw. E.J. Riedstra]

 

Samenvatting

Eindrapportage van het proefproject Integraal Waterbeheer Overijsselsche Vecht. Doelstellingen van het project waren het treffen van maatregelen gericht op geïntegreerd waterbeheer van de Overijsselsche Vecht, inclusief het stroomdal en de dijken, en het ontwikkelen van een werkmodel voor de gewenste integrale afweging van belangen ten behoeve van het beleid van betrokken organisaties. Gaat in op de diverse deelprojecten : milieuvriendelijke oevers, vispassages, aantakken oude Vechtarmen, peilbeheer, beheer en inrichting uiterwaarden, recreatievaart. Doet aanbevelingen voor vervolg-activiteiten.

 

Annotatie

48 p.
foto's, krt., tab.
Referenties : p.35-42

Naar boven