Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie informatiebehoefte golven RWS
Publicatiedatum:15-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Vogel, U. Stelwagen; TNO Industrie en Techniek

 

Annotatie

99 p.
Fig.
Met lit.opg.
Met cd-rom
(IS-RPT-033-DTS-2006-01336)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven