Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheid Nederland in kaart (VNK2) : tussenresultaten fase 1B
Publicatiedatum:01-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM); Interprovinciaal Overleg (IPO); Unie van Waterschappen (UVW)

 

Samenvatting

Het project Veiligheid in Kaart (VNK2) analyseert de huidige overstromingsrisico's in Nederland. Met de inzichten van VNK2 kunnen overheden gericht maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Beschreven worden:

 De overschrijdingskans van de huidige normering, dit is de kans van optreden van de maximale waterstand die een dijkvak veilig moet kunnen keren;

De overstomingskans VNK2, deze geeft de kans op daadwerkelijke overstroming van een dijkring weer;

Het overstromingsrisico VNK2, deze laat zien hoeveel schade en slachoffers in een in een dijkringgebied zijn te verwachten.

 

Annotatie

28 p.
ill.

Naar boven