Onderwerp: Bezoek-historie

De HYDRA-modellen : hoe hoog moeten onze dijken zijn?
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[R. Slomp] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Toetsen van dijken gebeurt op basis van hydraulische randvoorwaarden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de HYDRA-modules. Bedreigingen voor de dijken kunnen zijn: • golven • wind • zeewaterstand • meerpeil • rivierafvoer maar ook combinaties hiervan. Probabilistische modellen Vaak zijn combinaties van bedreigingen het meest gevaarlijk. Door het combineren van de bedreigingen en de kansen op deze bedreigingen worden de benodigde dijkhoogtes berekend. De volgende HYDRA-modules zijn beschikbaar: Hydra-Zoet en Hydra-K In hydra zoet zijn sinds 2011 Hydra-M, Hydra-B, Hydra-VIJ en Hydra R opgenomen

 

Naar boven