Onderwerp: Bezoek-historie

Overstromingsrisicokaarten
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Slomp, J. van Alphen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Een groot deel van Nederland ligt in een overstroomgebied. Hier wonen ongeveer 9 miljoen mensen en wordt 65% van het Bruto Nationaal Product verdiend. Het is daarom van cruciaal belang met hoge en stevige waterkeringen de kans op een overstroming van dit gebied zo klein mogelijk te maken. Het is ook verstandig om te weten of je in zo'n gebied woont en wat je handelingsperspectief is.

 

Annotatie

4 p.
Geeft de stand van zaken weer van 2007

Naar boven