Onderwerp: Bezoek-historie

Hydra-K : hoe hoog en sterk moeten de dijken zijn langs de kust
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Voor de toetsing van harde keringen (dijken) en kunstwerken langs de Hollandsche Kust is het model Hydra-K ontwikkeld. Dit model bepaald de benodigde dijkhoogte en de kruinhoogte van een rechte wand (lees sluisdeur). Probabilistische steenbekledingstoetsen zijn ook opgenomen. Daarnaast bepaald dit model sinds 2011 ook de hydraulische randvoorwaarden voor deterministische bekledingstoetsen. In deze folder staat de probabilistische methode nog beschreven. Die blijkt bij toepassing nog zeer moeilijk hanteerbaar.

 

Annotatie

contactpersoon Robert Slomp

Naar boven