Onderwerp: Bezoek-historie

De HYDRA-modules : hoe bepaal je de benodigde kruinhoogte voor over 50, 100 en 200 jaar?
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[R. Slomp] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), samen met Provincie Zuid Holland, Arcadis-Alkyon en Hoogheemraadschap Delfland

 

Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Delfland moet de Legger van de Delflandsedijk (de primaire waterkering langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg) actualiseren. In de Legger is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen wat betreft: richting, vorm, afmeting en constructie. Daarnaast wordt het keurgebied aangegeven. In het keurgebied zijn de verordeningen van het waterschap geldig en zijn bouwactiviteiten vergunningsplichtig. Het gebied wordt onder andere bepaald door de dimensies van de huidige en toekomstige waterkering, dit laatste is de ruimtelijke reservering. Voor de bepaling van de ruimtelijke reservering zijn in eerste instantie de toekomstige dijktafelhoogten (de DTH's) nodig.

 

Annotatie

Bouwstenen voor de bepaling van de legger grenzen van waterkeringen

Naar boven