Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Kwelders Noord-Holland 2011 : Op basis van false colour-luchtfoto's 2011
Publicatiedatum:01-06-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Bergwerff, J. Buiks ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

 

Samenvatting

Bij de CIV van Rijkswaterstaat te Delft worden sinds het midden van de jaren 70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. In de loop der tijd is een standaardmethode ontwikkeld die gebruik maakt van de interpretatie van false colour-luchtfoto’s en o.a. wordt toegepast in het kader van het programma VEGWAD, een onderdeel van MWTL "Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands". Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkelingen op schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid. In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst is in 2012 de vegetatie van de kweldergebieden van Noord-Holland gekarteerd op basis van in 2011 gevlogen false colour-luchtfoto’s. De kartering heeft als doel: Inzicht geven in de aard en de kwaliteit van de vegetatie; het vastleggen van de actuele vegetatie in tijd en ruimte; Informatie vastleggen om veranderingen in de vegetatie d.m.v. vergelijking met eerdere karteringen inzichtelijk te maken. Het onderzoeksgebied Kwelders Noord-Holland ligt in de kop van Noord-Holland, tussen Den Helder en Den Oever. Het gekarteerde gebied bestaat uit 4 deelgebieden (van west naar oost): Balgzand; Normerven; Vatrop; Den Oever.

 

Annotatie

132 p.
12 bijl.
ill.
Projectnr. RWS-CIV: 929859_6

Naar boven