Onderwerp: Bezoek-historie

Herkennen van archeologische vondsten uit (voormalige) waterbodems : en hoe daarmee om te gaan
Publicatiedatum:01-12-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Caspers, M.C. Houkes ; RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

RWS Water Verkeer en Leefomgeving, RWS Zee en Delta en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben een informatieboekje uitgebracht over het herkennen van en het omgaan met archeologische vondsten die onverwachts worden aangetroffen bij werkzaamheden op zee, in binnenwateren of in voormalige waterbodems. Voor dergelijke objecten geldt een wettelijke meldingsplicht.

 

 
Naar boven