Onderwerp: Bezoek-historie

Milieueffectrapport en strategische milieubeoordeling bestemming Maasvlakte 2
Publicatiedatum:17-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.M. Sarink, C.F. Elings : Royal Haskoning

 

Annotatie

119 p.
Eindconcept
In opdr. van Projectorganisatie Maasvlakte 2
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Projectnummer 9P7008.B1
Referentie 9P7008.B1/R009/CEL/Nijm
Met los Effectrapport en diverse bijlagen
Belanghebbenden zijn Rijkswaterstaat en Prorail die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Maasvlakte 2

Naar boven