Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling suppletie Den Helder en Julianadorp 2007
Publicatiedatum:01-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Elias, L. Vonhögen-Peeters, A. Bruens ; Deltares

 

Samenvatting

In deze studie wordt het gedrag en de effectiviteit in beeld gebracht van de suppletie die in 2007 voor de kust van Den Helder (tussen Julianadorp en de Helderse Zeewering) is gerealiseerd. De suppletie bestond uit een combinatie van een geulsuppletie, vooroeversuppletie en strandsuppletie. De uitvoering van een geulsuppletie is Nederland is niet nieuw, de eerste (grote) uitvoering vond in 2005 plaats in het Oostgat in Zeeland. De supplketie in het Oostgat is zeer stabiel gebleken. Toch was de vraag hoe een suppletie zich in de dynamische omgeving ter plaatse van het Zeegat van Texel zou handhaven. Verwacht werd dat vooral de grote transportgradiënt naar de geul Marsdiep invloed zou hebben op de ontwikkelingen van de suppletie. Dit was aanleiding voor het onderzoek in deze rapportage, waarin wordt beschreven hoe de gecombineerde suppletie zich in de tijd heeft gedragen.

 

Annotatie

60 p.
fig., graf., tab.
Met ref.
Project 1206171-000
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven